WAXING STRIPS

SKU: 2179

WAXING STRIPS

VITAMIN E & ALOE VERA

FOR NORMAL SKIN

£1.99